• Doprava zdarma od 2000 Kč
  • Uvítací nabídka - šampon zdarma
  • Letní dárek 2 + 1 zdarma
CZK
EUR

Ochrana soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. V tomto dokumentu najdete všechny potřebné informace o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s kým jejich sdílíme, jak můžete zpracovávání kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a také o právech, které v souvislosti se zpracováním máte.

Při zpracovávání nejen respektujeme a dodržujeme všechny předpisy, které se ochrany vašich osobních údajů týkají, ale snažíme se dělat i více.

Kdo jsme a kde nás můžete kontaktovat

Provozovatelem při zpracovávání Vašich osobních údajů:

Winmed, s. r. o. 

Jelenecká 177

951 01 Nitrianske Hrnčiarovce

Slovenská republika

IČO: 52116603

DIČ: 2120911452

Výpis z Obchodného rejstříku Okresního soudu Nitra

Oddíl: Sro, vložka číslo: 51258/N

 

Kontakt na pověřenou osobu pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Zuzana Sochová, kterého lze kontaktovat na e-mailové adrese: sochova@winmed.sk.

Vyplněním objednávky, registrace, přihlášením k odběru obchodních sdělení nebo prohlížením našich webových stránek umožňujete naší společnosti využívat Vaše osobní údaje.

Jaké informace o Vás shromažďujeme

Údaje při nákupu

Při nákupu od vás požadujeme údaje potřebné k jeho vybavení tedy z důvodu plnění smlouvy. Povinnými údaji jsou tedy jen ty, bez kterých vám nákup neumíme zaslat a vaši objednávku vybavit, jak vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro doručování, telefonní číslo a samotný předmět objednávky.

V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit).

V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na účtu. Jediný údaj, který v této souvislosti ukládáme souvisí s funkcí "zapamatování" si vaší karty. I tuto funkci však zabezpečuje banka a jedině ta umí spárovat vaše číslo karty s anonymizovaným údajem, pod kterým si Vaši kartu zapamatoval náš systém.

Údaje při vytvoření konta

V případě, že se rozhodnete u nás vytvořit uživatelský účet, sbíráme i všechny údaje s tím související. Jedinými povinnými údaji jsou vaše jméno a e-mailová adresa, kterou využíváme k tomu, abychom s vámi věděli komunikovat.

Můžete se však svobodně rozhodnout, že nám sdělíte i další údaje o vás - datum narození, telefonní číslo, uložit jednu či více adres pro doručování.

Uložení osobních údajů z Vaší objednávky nám umožní usnadnit Vám další nákup a údaje dříve použité Vám předvyplnit do elektronického košíku. Osobní údaje z důvodu usnadnění nákupu zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu a udržujeme je v databázi společně s ostatními údaji, tedy po dobu 5 let po uskutečnění poslední objednávky.

Osobní údaje z důvodu evidence uživatelů držíme po dobu 5 let od poslední uskutečněné objednávky. Během doby 5 let od poslední uskutečněné objednávky zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, věk a e-mailová adresa za účelem přímého marketingu, na právním základě oprávněného zájmu provozovatele.

Údaje při zapojení se do spotřebitelské soutěže

V případě, že se rozhodnete zapojit do některé z našich spotřebitelských soutěží, zpracováváme i všechny údaje s tím související, v rozsahu Vašeho jména, příjmení, e-mailové adresy a věku (a korespondenční adresy výherců).

Vaše osobní údaje zpracováváme na právním základě udělení souhlasu dotčené osoby.

Osobní údaje z důvodu zabezpečení organizace a vyhodnocení soutěže zpracováváme po dobu do úplného skončení konkrétní spotřebitelské soutěže a následně budou vymazány.

Údaje při udělení souhlasu pro účely přímého marketingu

V případě, že jste nebyli našim zákazníkům ale udělili jste nám zvláštní souhlas na zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu, budeme je zpracovávat na tomto právním základě, a to v rozsahu jméno, příjmení, věk a e-mailová adresa.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu. Po uplynutí uvedeného období budou vymazány, pokud nám znovu neudělíte souhlas k jejich zpracování.

Jak údaje používáme

Údaje, které jsme o vás získali, využíváme na následující účely:

Poskytování našich služeb

Na základě údajů, které od vás získáváme, vám umíme dodat naše služby v souladu s našimi Obchodními podmínkami. Údaje, které od vás získáme při vytváření objednávky, používáme na její vybavení, na zabezpečení přepravy a tyto osobní údaje prodáváme přepravních společnostem. V případně její připomenutí, pokud jste objednávání neukončily závazným objednáním. Tyto údaje také potřebujeme do našeho účetního a fakturačního systému.

 

Údaje a informace, které jsme o vás získali při poskytování našich služeb a po přihlášení se do vašeho účtu, nám slouží k tomu, abychom věděli zajistit, že vaše konto a údaje, které v něm máte k dispozici jsou aktuální.

Komunikace s vámi

Vaše kontaktní údaje používáme pro zaslání našich oznámení souvisejících s vyřizováním objednávek a poskytováním služeb nebo když chceme reagovat na vaše oslovení, když se nás ptáte, co se děje s vaší objednávkou, chcete nám nahlásit např. novou doručovací adresu, případně nás požádáte o jinou změnu vašich údajů ve vaší objednávce nebo uživatelském kontě. Také vaše kontaktní údaje a údaje o vašich nákupech zpracováváme v případě, že reklamujete dodané zboží.

Jak data využíváme pro marketingové účely

Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, případně pokud jste v průběhu předchozích pěti let byly našim zákazníkům, posíláme vám také na e-mail komerční informace o novinkách a aktuálních nabídkách, které by vás mohly zajímat. Zasílání těchto emailů víte snadno spravovat přes funkci ve svém kontě nebo zrušit tím, že v doručeném emailu kliknete na možnost "Odhlásit" z odběru.

Pokud jste byli našim zákazníkům, všechny osobní údaje použité v marketingu využíváme z právního titulu oprávněného zájmu a pro marketingové účely jejich uchováváme po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud jste našim zákazníkům nebyli, ale udělili jste nám souhlas na zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely marketingu, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Komu údaje zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje jsou používány výhradně pro naše interní potřeby a to zejména z výše uvedených důvodů. Všechny nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami a využíváme i služby třetích stran. S třetími stranami, kterým Vaše osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů.

V rámci Vaší objednávky proto mohou být osobní údaje předány dopravním společnostem:

Slovenská pošta, a.s., se sídlem Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. Na pantech 18, Bratislava-Rača 831 06

Kromě objednávky zpracováváme Vaše osobní údaje v informačních a marketingových systémech třetích stran, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání, a to např .:

• účetní program Superfaktúra s.r.o. (Účetní a skladový software)

• Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (GSuite - ukládání informací o spotřebitelských průzkumech a soutěžích)

• MailChimp / The Rocket Science Group LLC (zasílání newsletterů)

Jak vaše údaje chráníme

Pracujeme velmi tvrdě, abychom se ujistili, že Vaše osobní údaje jsou v bezpečí. V souladu s požadavky platné legislativy provádíme všechny potřebné bezpečnostní, technické a organizační opatření, abychom vaše osobní údaje chránili. Elektronické údaje jsou uchovávány na serverech, které jsou fyzicky v zabezpečené serverovně Vnet a.s. s přístupem na otisky prstů. Server je pravidelně aktualizován a topologicky umístěný za firewallem. Informační system je přístupný jednofaktorovou autentifikací Jménem a Heslem. Data jsou zálohována 3 dnovým zálohovací cyklem. Zabezpečení datového centra je v plném souladu s GDPR a více informací je možné dohledat přímo na stránkách datového centra.

Přístup k systémům

Přístup k systémům zprostředkovávající osobní údaje našich zákazníků je umožněn pouze omezenému počtu interních uživatelů, nakolik je to nezbytné pro jejich pracovní náplň. Patřit mezi ně mohou zaměstnanci pracující v oddělení zákaznické podpory, vyřizování objednávek a pod. Jednotliví pracovníci mají vždy přístup pouze k takovému objemu osobních dat, které ke své práci nutně potřebují. Do všech kritických systémů zpracovávajících osobní údaje našich zákazníků je přístup omezen pouze v rámci interní sítě a výše uvedené osoby v případě ukončení právního vztahu s námi automaticky ztratí přístup k Vašim osobním údajům.

Jaká práva Vám dává GDPR a jak je u nás využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@beligo.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše osobní údaje námi budou zpracovávány, můžeme Vás na Vaši žádost nad rámec informací poskytnutých ve Všeobecných obchodních podmínkách, v těchto Zásadách ochrany osobních údajů av dokumentu obsahujícím údaje o používání souborů cookies, informovat io případných třetích stranách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na všechny informace nám dostupné o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nesprávné, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@beligo.cz upozornit, my následně bez zbytečného odkladu opravíme nesprávné osobní údaje. Po registrací na našich webových stránkách budete mít možnost si své osobní údaje opravit sami za pomoci úprav Vašeho profilu. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytly, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí je v příslušném místě úpravy profilu vyplnit ještě jednou. Písemnou žádostí na naše zákaznické centrum je možné požádat o odstranění Vašeho uživatelského účtu a osobních údajů, které nejsou nezbytné pro další zpracování.

Právo vznést proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést a to včetně námitek proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. Uděláte tak zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@beligo.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného odkladu vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesenými námitkami a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Pokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování nepreukážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat abychom omezili jakékoli zpracování Vašich osobních údajů včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

• pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromažďovány osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

• pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávně a Vy, namísto o vymazání požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@beligo.cz o omezení jejich používání.

• pokud Vaše osobní údaje už nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.

• pokud vznesete námitky proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

• přestože jejich zpracování již není potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali

• pokud vznesete námitky podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a / nebo

• neoprávněně

máte právo požadovat abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takových skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@beligo.cz takto zpracované osobní údaje vymazány. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro vykonání úkolu ve veřejném zájmu, zda pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu podpora@beligo.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. Ve formátu * .xls, * .csv nebo v obdobném formátu). Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, Vaší žádosti samozřejmě vyhovíme.

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudete chtít nadále dostávat obchodní sdělení, můžete je zasílání zabránit buď kliknutím na odkaz, který je součástí každého obchodního oznámení, nebo upravením odběru ve Vašem profilu vytvořeném na základě registrace na naší webové stránce.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů za účelem účasti ve spotřebitelské soutěži

V případě, že od Vás v rámci našich speciálních akcí budeme chtít Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas vzít zpět a to kdykoliv i bez udání důvodu. Souhlas můžete vzít zpět buď způsobem přesněji popsaným v pravidlech soutěže, nebo vždy zasláním odvolání souhlasu na emailovou adresu podpora@beligo.cz. V tomto případě budou osobní údaje neprodleně vymazány. Další účast v soutěži však bude v tomto případě vyloučena. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, obraťte se prosím na naše centrum zákaznické podpory. Pokud by Vám naši kolegové nepomohly, máte samozřejmě právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu na adrese Hraniční 4826/12, 820 07 Bratislava, na e-mail ochrana@pdp.gov.sk, zda jakoukoli jinou cestou, kterou bude Úřad pro ochranu osobních údajů akceptovat.

Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.sk.

Pro zkvalitnění našich služeb používáme na stránkách cookies. Pokračováním na této stránce vyjadřujete souhlas s používáním všech cookies. Více informací naleznete v sekci ochrana soukromí.